Skolens ledelse

Ny organisasjonsstruktur fra 1.01.2018

Eirik Hågensen

Rektor

Telefon: 31 00 73 54 / 94 80 43 30

E-postasresse: Eirik.H...@bfk.no

 

Rita Fridfeldt

Administrativ leder

Telefon 95 93 22 38

E-postadresse: Rita.Fr...@bfk.no

 

Ole Fredrik Stevning

Kvalitetsleder

Telefon 31 00 73 21 / 92 46 01 97

E-postadresse: ole.st...@bfk.no

 

Tommy Hvidsten

Pedagogisk leder og lektor

Telefon: 31 00 73 29 / 92 83 64 11

E-postadresse: tommy.h...@bfk.no

 

Per Anton Hansen

Teamleder for elektro og teknikkk og industriell produksjon / adjunkt

Telefoon: 31 00 73 25 / 47 75 25 85

E-postadresse: per.h...@bfk.no

 

Roar Mathisen

Teamleder for fellesfag, bygg og anlegg / adjunkt

Telefon: 31 00 73 38 / 90 91 12 38

E-postadresse: roar.ma...@bfk.no

 

Stine Hvila Lind

Fagleder for nettbasert utdanning og adjunkt

Telefon: 31 00 73 35 / 97 60 29 33

E-postadresse: stine...@bfk.no

 

Jonny Kurt Pettersen

Utviklingsleder og adjunkt

Telefon: 31 00 73 39 / 93 21 73 85

E-postadresse: jonny.pe...@bfk.no


Publisert 15. august 2012, oppdatert 12. oktober 2018.