Fremtidens materialteknologi

Fagskolen Tinius Olsen har i samarbeidet med næringslivet i Kongsberg bygget et eget laboratorium for undervisning i produksjon av komposittmaterialer.

Kompositt- og polymermaterialer er en gruppe materialer i sterk vekst både nasjonalt og internasjonalt, og det er et ønske fra industrien å etablere en formell utdanning i plast og kompositter. Trendene viser vekst i bruk av plast- og kompositt­materialer innen maritim sektor, olje og offshore, sport- og fritids- produkter. Det er en lignende utvikling i bygg- og anleggsbransjen. Fremst i utviklingen er bil- og luftfartsindustrien. Det er derfor nå etablert en utdanning innen denne fagretningen på fagskolenivå.

Teknologiindustriens målsetting er å skape dette til en attraktiv og trygg karrierevei innenfor kompositt- og plastfag. Næringsmiljøene både på Kongsberg og Raufoss og ellers i landet vil i årene som kommer ha et stort rekrutteringsbehov. Utdanningen som tilbys vil være attraktiv hos en rekke produksjonsbedrifter. Bedriftene skal nyttiggjøre denne kompetansen til å utvikle eksisterende produkter og til å skape et nytt næringsgrunnlag.

Utdanningen vil være en 2-årig teknisk fagskoleutdanning innen fagretningen Teknikk og industriell produksjon. Fordypningsfagene vil omhandle både kompositt og polymer materialer med deres produksjonsprosesser og utstyr.

Målet med utdanningen er å utdanne både mellomledere til industrien og lærere til videregående skole.

Utdanningen er planlagt startet opp fra høsten 2015. Nærmere informasjon om studiet finner man på skolens nettsider: www.tinius.no\kompositt


Publisert 2. mars 2015, oppdatert 22. juni 2016.