Utdanningstilbud 2017-2018

Fagskolen Tinius Olsen har et bredt studietilbud innen tekniske og byggrelaterte fag.

Vi tilbyr følgende utdanning i skoleåret 2017-2018 ( med forbehold om nok søkere)

Heltidsstudier:

 • Bygg
 • Anlegg
 • BIM konstruksjon
 • BIM installasjon
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Maskinteknikk
 • Mekatronikk
 • Kompositt og polymer

Nettstudier:

 • Bygg
 • Anlegg
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Drift og sikkerhet
 • Programmering*  ( *: kontakt fagskolen, ft...@bfk.no)
 • Maskinteknikk
 • Mekatronikk
 • Bilteknikk
 • Kompositt og polymer
 • KEM (klima, energi og miljø)

 

Tidsfrister

Søknadsfrist:
Fristen for å registrere søknad på www.vigo.no er 15. april, eller for å sende inn papirsøknad (må være poststemplet) er 15. april.

Frist for innsending av dokumentasjon:
Dersom du må sende inn dokumentasjon til oss, skal denne være skolen poststemplet/sendt den 15. april. 

Melding om opptak:
Melding om første opptak sendes ut pr. e-post 13. mai. Frist for å svare på om du tar i mot eller ikke tildelt plass er 30. mai, dersom man ikke svarer innen fristen vil man miste tildelt plass.
Det er mulig å forhåndsregistrere svar på www.vigo.no frem til 1. mai.

Suppleringsopptak:
Melding om suppleringsopptak (andre opptak) vil bli sendt ut pr e-post 3. juni. Frist for å svare på tilbudet er 20. juni.
Etter 22. juni overtar fagskolen opptaket, og kan (dersom det er ledige plasser) tildele plass helt fram til skolestart i august.

Opptakskrav


Publisert 3. februar 2017, oppdatert 19. desember 2017.