Utplassering for BIM-linjen

Som tidligere år hadde også årets BIM klasse fra Fagskolen Tinius Olsen utplassering i ulike bedrifter i to uker i vårsemesteret. Dette var et to ukers prosjekt for å bli kjent med BIM i praksis på forskjellige arbeidsplasser. Over kan du se hvilke bedrif

Skolen og studentene sender en stor takk til de utvalgte bedriftene for godt samarbeid og to lærerike uker.
Under kan du lese en av student rapportene som ble levert inn etter utplasseringen.
I forbindelse med BIM studiet ved fagskolen Tinius Olsen har jeg vært utplassert i to uker i   firmaet Multiconsult. I tillegg til å få innblikk i bedriftens virksomhet og daglige drift, var det også ønskelig å  kunne gi en tilbakemelding til eget studiested om dagens undervisning er relevant i forhold til hvordan BIM blir benyttet ute i arbeidslivet. 
Multiconsult 
Multiconsult er et rådgivende firma innenfor ulike tjenester. De har hovedkontor på Skøyen og ulike regionskontorer fordelt ut i distriktene. 
Det er på hovedkontoret   de største prosjektene stort sett foregår. I åpne kontorlandskap sitter prosjekteringsgrupper fra ulike fagfelt og arbeider sammen i prosjekt.  Kompetansenivået  synes å være generelt høyt. De har også mange «super brukere» og innleide folk med spesiell kompetanse. Et eksempel var at de hadde leid inn folk ifra CAD-Q, som er en programutvikler, for å assistere i forhold til å løse utfordringer som dukket opp som programvaren ikke hadde så mange funksjoner for å løse. I tillegg var noen av deres ansatte leid ut til andre kontorer for å sitte i prosjekter som pågikk der. 
Prosjektering med BIM
Noen prosjekter som Multiconsult er rådgivende i er Munch museet i Oslo, Losby-porten, et boligprosjekt på 450 leiligheter ved Lørenskog, og Campus Ås som er et statsbygg prosjekt som har pågått i flere år. De som sitter som tekniske tegnere i disse prosjektene, enten det er 2d eller 3d, har ofte definerte arbeidsoppgaver. Prosjektene er styrt av en rekke prosjekt spesifikke DAK/BIM manualer som beskriver mye om arbeidsmetodikken, samt gir detaljer rundt de ulike prosjektene
 
Multiconsult bruker ulik programvare for prosjektering og modulering. De programmene som de på MEP avdelingene ofte benytter er Revit med Naviate/Magicad, Naviswork, Infraworks, Autocad, Nova point og Solibri. Hvilken detaljeringsgrad de ulike modellene skal ha er nøye overveid, slik at det ikke blir brukt masse ressurser på en modell som ikke skal benyttes, der hvor det er krav til høy detaljeringsgrad.
På Regionkontoret  i Drammen  har bedriften ulike avdelinger som prosjekterer og modulerer prosjekter i forhold til sitt fagfelt. Jeg var utplassert i Elektro avdelingen siden jeg har bakgrunn fra elektro yrket. Noe av filosofien til bedriften er at de som arbeider i samme prosjekt skal sitte sammen, eller så nær som mulig, for å effektivisere og forbedre informasjonsflyten. 
Konklusjon
Multiconsult er i stort vekst og de bruker aktivt BIM i sine prosjekter. Selv om Multiconsult ikke nødvendigvis har fått en bestilling på en BIM modell så lager de ofte dette for sin egen del, fordi de ser virkelig nytten av denne både under prosjektering og videre i arbeidet. 
Den samlede kompetansen i bedriften, både i forhold til prosjektering og i bruken av BIM programvare, er stor. De er også i stadig utvikling for å tilpasse seg dagens standarder for modulering. 
For meg var utplasseringen en positiv opplevelse. Jeg fikk treffe mange hyggelige mennesker og fikk svar på de spørsmålene jeg har hatt i forhold til programtekniske utfordringer. 
Jeg mener også at dagens undervisning ved BIM linjen er veldig relevant i forhold til hvordan BIM blir benyttet i Multiconsult. Om jeg skulle kommet med tips til hva BIM studiet bør ha økt fokus på så er det samarbeidsfunksjoner i programvarene og arbeid med større og mer komplekse underlag i prosjekt arbeid. 

Publisert 15. juni 2016, oppdatert 28. juni 2017.