Året med BIM-utdanning

Byggenæringen trenger BIM-kompetanse som er noe man får ved å gå på BIM-utdanningen ved Fagskolen Tinius Olsen. Her dreier studiene seg om opplæring i ulike programmer og opplæring i ulike temaer man kommer innom i byggenæringen.

En av de siste student-oppgavene i digital kommunikasjon var å skrive en artikkel som summerte opp skoleåret slik at nye studenter og andre interesserte kunne få førstehånds informasjon.        

Nedenfor er en av besvarelsene som summerer opp hvordan året bed BIM-linja har vært.

Studiet er lagt opp med fire hovedtemaer i løpet av året. Her går vi gjennom ulike temaer som passer inn under hovedtemaet. Typiske temaer vi har vært gjennom er mengder, kalkulasjon, beregninger og modelloppbygging. Tre av hovedtemaene ble i år avsluttet med relevante prosjekter hvor man kan samarbeide med medstudenter dersom man ønsker. Etter temaperiode fire kommer en prosjekteksamen som omhandler noen av temaene vi har vært innom i løpet av skoleåret. Temaet for prosjekteksamen vet man ikke før eksamensdatoen. Av programvare går vi gjennom en rekke ulike typer. Vi jobber alltid med de nyeste utgavene slik at vi er forberedt på markedet og ikke lærer gammel programvare. Av de mest kjente programmene er det ArchiCad, Revit og Solibri. ArchiCad og Revit er modelleringsprogrammer, mens Solibri brukes til modellkontroll.

Undervisningen foregår på «tavle», dvs. at opplæring skjer i klasserommet med prosjektor. Dersom det er noe vi ikke får til får vi hjelp med en gang slik at vi raskt kan gå videre i fellesskap. Å stille spørsmål underveis gjør undervisningen mer levende, og er absolutt en fordel i denne utdanningen. Her må man spørre og grave så mye man kan, og det finnes ikke dumme spørsmål. Vi har også relevante arbeidsbøker med den enkleste opplæringen i noen av programmene. Resten av undervisningsåret logger vi ved siden av undervisningen, noe som betyr at vi tar bilder og skriver kommentarer fra undervisningen hver uke. Dette er for å sikre egen læring, samt at vi har en bruksanvisning på hvordan vi gjør ulike ting når vi er ferdige.

Vi har hatt besøk fra ulike aktører i byggenæringen. Dette gjør at vi som studenter får et innblikk i hvordan man faktisk jobber med BIM. Alle bedrifter bruker det på ulike måter, så det er spennende å se når man har bedriftsbesøk hvordan akkurat den bedriften bruker BIM. Her har man mye å lære av hverandre, og det gir mye erfaring å ta med seg for oss studenter, som snart skal ut i jobb.

Vi har også en utplasseringsperiode på to uker hvor vi hospiterer hos en bedrift. Dette er også veldig spennende og man ser mer detaljert hvordan ulike bedrifter jobber. Her er det også store muligheter for å skaffe seg jobb etter endt utplasseringsperiode dersom man gjør et godt inntrykk.

Jobbmulighetene etter å ha fullført et år på BIM-linjen er store. BIM er noe man skriker om i byggenæringen og noe som er kommet for å bli. Alle aktører har behov for BIM-kompetanse for å få de største fordelene av å bruke nettopp BIM. Her er det jobbmuligheter hos alt fra arkitekter til rådgivendeingeniør bedrifter, entreprenører og konsulentfirmaer.

Kunnskapen man sitter igjen med etter et år på BIM-linjen er unik. Hvor mye man sitter igjen med dette året er det man selv som bestemmer, så det gjelder å jobbe hardt og strukturert for å lære mest mulig.


Publisert 15. juni 2016, oppdatert 18. mai 2018.