Befaring E134

I forbindelse med byggingen av nye E134 fikk avgangsklassen på anleggslinjen ved Fagskolen Tinius Olsen mulighet til å befare parsellen Trollerudmoen-Saggrenda.

Det å flytte læringsarena ut til virkelige prosjekter er viktig for å knytte teori og praksis. Med prosjektet nye E134 rett utenfor skolen, var dette spesielt aktuelt. Vi fikk tidlig kontakt med Kristoffer Aase, prosjektleder for HAG-anlegg og arbeidsfellesskapet på prosjektet, som var positiv til å ta oss imot. Tidspunktet for befaringen måtte bli når prosjektet var i en fase der det var trygt og interessant å befare de områdene de mente var spesielt aktuelle for oss.

Tirsdag 24.10 ble befaringsdagen for anleggsplassen til arbeidsfellesskapet HAG-anlegg, Bertelsen & Garpestad og Metrostav på Saggrenda. Slik foregikk befaringen i korte trekk:

  • Ryddig gjennomgang av prosjektet inne på riggen i forkant av befaringen. Studentene ble vist hvordan det vi jobber med inne på skolen blir brukt i praksis ute på byggeplassen; generelle styringssystemer innenfor hms, økonomi og fremdrift.
  •  Vi er imponert over måten prosjektet er organisert på, spesielt hvordan de har håndtert kulturforskjellene. Prosjektet er satt sammen av tre entreprenører i et prosjektsamarbeid, hvor to av firmaene er fra Norge og et fra Tsjekkia.  
  • Førsteinntrykket av riggen ga oss en opplevelse av et ryddig prosjekt. Her fikk vi se en praktisk og konkret løsning på rigg, som nylig har vært tema for teoriundervisningen på skolen.
  • Under befaringen stoppet vi på tre forskjellige steder; bro, tunnel og veioppbygning. Her fikk vi god informasjon om valgte løsninger. Dette sammenfalt godt med ønske fra oss til befaringen i forhold til hvor vi er i undervisningen.

Befaring

Lærerkollegiets konklusjon etter befaringen er at det er mye lærdom i å komme ut å besøke prosjekter som er relevante for undervisningen. Vi fikk delta på en ryddig befaring, hvor vi er svært takknemmelighet for tiden og resursene som ble satt av til å vise oss prosjektet.


Publisert 31. oktober 2017, oppdatert 18. mai 2018.