Industri 4.0

Fagskolen Tinius Olsen i front med framtidsrettet studium

Industriell digitalisering er en toårig linje der man skal få nødvendige kunnskaper og ferdigheter for å planlegge, prosjektere, drifte og vedlikeholde moderne produksjonssystemer.

Studiet har ulike fordypningsemner, som for eksempel autonome systemer og tingenes internett. I tillegg vil det være et stort innslag av laboratorie- og prosjektarbeid. En splitter ny lab skal etter planen stå klar til det nye studiet som allerede er godkjent av NOKUT. Les mer


Publisert 25. januar 2018, oppdatert 21. desember 2018.