Informasjon til nye søkere

Søk våre attraktive studier!

Web for søking åpnes i uke 1/2019

Søking på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) for 2019 kan først skje fra uke 1/2019. Det betyr at selv om du logger deg inn på Vigo nå, vil du ikke kunne legge inn noen ønsker og dermed heller ingen søknad.

Tilbudsstruktur 2019/2020

Heltidsstudier:

 • Bygg
 • Anlegg
 • BIM konstruksjon
 • BIM installasjon
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Maskinteknikk
 • Mekatronikk
 • Kompositt og polymer
 • Industriell digitalisering
 • Datasenter infrastrukturteknikk
 • Hotell- og restaurantledelse
 • Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Nettstudier:

 • Bygg
 • Anlegg
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Drift og sikkerhet
 • Programmering 
 • Maskinteknikk
 • Mekatronikk
 • Bilteknikk
 • Kompositt og polymer
 • KEM (klima, energi og miljø)
 • Industriell digitalisering
 • Datasenter infrastrukturteknikk
 • Hotell- og restaurantledelse
 • Reiselivsledelse og opplevelsesutvikling

Sommerkurs i matematikk  ( Informasjon kommer senere).

Nye studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 19. august 2019. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.

Pensum: Tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.


2. kl. studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 19. august 2019. (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg) 

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.


Nye studenter, nettbasert

Tidspunkt for samlinger publiseres innen utgangen av mai 2019.

Program for første samling publiseres i uke 34: 

Overnattinghttp://www.tinius.no/Kongsberg/Overnatting/

Semesteravgift: p.tkr. 575,- pr. semester.

Særutlegg:  p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.

Mer informasjon: http://www.tinius.no/Visjon/Fa-videreutdanning-pa-nett/

 


Studenter, 2-4. kl. nettbasert

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: p.tkr. 575,- pr. semester.

Særutlegg: p.tkr. kr. 5 000 pr. semester.


Samlingsuker for nettstudenter 

Tidspunkt for samlinger publiseres innen utgangen av mai 2019.


Generell informasjon

Lån og stipend

Du som student ved fagskolen har anledning til å søke Statens lånekasse om økonomisk støtte til utdanning. Hvis du trenger hjelp, kan studieveileder  gi veiledning i utfylling av elektronisk søknadsskjema. 15. november 2018 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2018. Første utbetaling overføres når opptak/oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Printere/Utskrift/Kopiering

Når det gjelder vanlig utskrift til printere utplassert her på skolen, må du få kodet studentkortet. Dette blir gjort av IKT-avdeling.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Studentsamskipnaden i Buskerud - SSN

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. SSN har følgende velferdstilbud: Studentboliger, spisesteder, helserefusjon og sosialrådgivertjeneste, støtte til sosiale tiltak o.l. For mer informasjon se https://www.ssn.no

https://www.ssn.no/studentgoder/

 

Studieplaner

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Bygg-og-anlegg/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Data/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Elektro/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Teknikk-og-industriell-produksjon/

Skolerute:

http://www.tinius.no/studenter/Skolerute/

 

Vel møtt på Kongsberg til høsten!


Publisert 21. desember 2018, oppdatert 21. desember 2018.