Informasjon til nye studenter

Her er oversikten du trenger ved studiestart.

Brev 2018

Rundt 21. juni sender vi på epost til alle som har takket ja til studieplassen.

Sommerkurs i matematikk (egenandel kr.2800,-). Tilbudet blir satt i gang ved tilstrekkelig påmelding. Kurset starter klokken 0900 mandag 6. august og avsluttes torsdag  16. august. De andre dagene 0800-1400.  Fagskolen Tinius Olsen registrerer din påmelding til sommerens mattekurs via innbetaling på bankkonto 1503 75 52248, Fagskolen Tinius Olsen, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg. I meldingsvinduet skriver du ”Sommerkurs matematikk 2018”. Husk også å skrive navnet ditt i meldingsvinduet.  Oppmøte: klasserom 5111 ( 5. etasje)

Nye studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 20. august 2018, klokken 08.00 (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg)

Oppmøte er i Hegstad auditorium.

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.

Pensum: Tildeles ved skolestart. Skolebøker kan kjøpes i Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg.

 


2. kl. studenter, stedbasert

Skolestart er mandag 20. august 2018, klokken 10.00 (Krona, Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg) 

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.

 


Nye studenter, nettbasert

Program for skolestart: (kommer senere)

Oppmøte: 1. etasje ved inngangen

Nettstudenter, 1 gruppe (bygg, anlegg, KEM): Skolestart er mandag 27.08.2018, klokken 10.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

Nettstudenter, 2 gruppe (bil, maskin, mekatronikk, kompositt): Skolestart er mandag 3.09.2018, klokken 10.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

Nettstudenter, 3 gruppe (Elkraft, automatisering, ind.digitalisering og drift og sikkerhet): Skolestart er mandag 10.09.2018, klokken 10.15, i Krona (Hasbergs vei 36, 3616 Kongsberg).

Timeplan for samlingen: blir sendt på e-post i uke 34.

Overnattinghttp://www.tinius.no/Kongsberg/Overnatting/

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.

Særutlegg: kr. 5 000,- pr. semester.

Mer informasjon: http://www.tinius.no/Visjon/Fa-videreutdanning-pa-nett/

 


Studenter, 2-4. kl. nettbasert

Klasselistene på It`s learning blir oppdatert i sommer og dere får ikke tilgang mens dette pågår. Pålogging til Its Learning vil bli utilgjengelig fra ca 7. august til skolestart.

Semesteravgift: kr. 575,- pr. semester.

Særutlegg: kr. 5 000,- pr. semester.

 


Samlingsuker for nettstudenter 


 


Generell informasjon

Lån og stipend

Du som student ved fagskolen har anledning til å søke Statens lånekasse om økonomisk støtte til utdanning. Hvis du trenger hjelp, kan studieveileder  gi veiledning i utfylling av elektronisk søknadsskjema. 15. november 2018 er søknadsfristen for utdanningsstøtte for høstsemesteret 2018. Første utbetaling overføres når opptak/oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Printere/Utskrift/Kopiering

Når det gjelder vanlig utskrift til printere utplassert her på skolen, må du få kodet studentkortet. Dette blir gjort av IKT-avdeling.

Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Gjør deg kjent med Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

Studentsamskipnaden i Buskerud - SIBU

SIBU har som hovedoppgave å sørge for et godt velferdstilbud for studenter ved Høgskolen i Buskerud og Vestforld, Fagskolen og Folkeuniversitetet. SIBU har følgende velferdstilbud: Studentboliger, spisesteder, helserefusjon og sosialrådgivertjeneste, støtte til sosiale tiltak o.l. For mer informasjon se https://www.ssn.no

Studieplaner

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Bygg-og-anlegg/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Data/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Elektro/

http://www.tinius.no/Utdanningstilbud2/Teknikk-og-industriell-produksjon/

Skolerute:

http://www.tinius.no/studenter/Skolerute/

 

Vel møtt på Kongsberg til høsten!


Publisert 24. april 2018, oppdatert 21. desember 2018.