Ledige studieplasser

Dette er en oversikt over fagskoleutdanninger som kan søkes etter ordinær søknadsfrist 15. april.

Det er fortsatt mulig å søke om studieplass ved Fagskolen Tinius Olsen. Søknaden og all dokumentasjon skal sendes pr. post eller e-post  til Fagskolen Tinius Olsen.

Lokalt opptak gjelder følgende studier:

Heltidsstudier:

 • Bygg
 • Anlegg
 • BIM konstruksjon
 • BIM installasjon
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Maskinteknikk
 • Mekatronikk
 • Kompositt og polymer
 • Industriell digitalisering
 • Datasenter infrastrukturteknikk (med forbehold om Nokut-godkjenning)

Nettstudier:

 • Bygg
 • Anlegg
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Drift og sikkerhet
 • Programmering*  ( *: kontakt fagskolen, ft...@bfk.no)
 • Maskinteknikk
 • Mekatronikk
 • Bilteknikk
 • Kompositt og polymer
 • KEM (klima, energi og miljø)
 • Industriell digitalisering (med forbehold om Nokut-godkjenning)

 

Har du spørsmål rundt søknaden, ta gjerne kontakt med fagskolen:

Telefon 31 00 73 50

E-post: ft...@bfk.no

 

Søknadsskjema

Tidsfrister

Melding om opptak:
Melding om første opptak sendes ut pr e-post etter 18. maiFrist for å svare på om man tar i mot eller ikke tildelt plass/ventelisteplass er 31. mai kl. 23:59, dersom du ikke svarer innen fristen vil du miste tildelt plass/ventelisteplass.


Suppleringsopptak:
Melding om suppleringsopptak (andre opptak) vil bli sendt ut pr e-post senest 6. juniFrist for å svare på tilbudet er 20. juni kl. 23:59.
Publisert 24. april 2018, oppdatert 21. desember 2018.