Utdanningstilbud 2018-2019

Fagskolen Tinius Olsen har et bredt studietilbud innen tekniske og byggrelaterte fag.

Vi tilbyr følgende utdanning i skoleåret 2018-2019 ( med forbehold om nok søkere)

Heltidsstudier:

 • Bygg
 • Anlegg
 • BIM konstruksjon
 • BIM installasjon
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Maskinteknikk
 • Mekatronikk
 • Kompositt og polymer
 • Industriell digitalisering
 • Datasenter infrastrukturteknikk (med forbehold om Nokut-godkjenning)

Nettstudier:

 • Bygg
 • Anlegg
 • Elkraft
 • Automatisering
 • Drift og sikkerhet
 • Programmering*  ( *: kontakt fagskolen, ft...@bfk.no)
 • Maskinteknikk
 • Mekatronikk
 • Bilteknikk
 • Kompositt og polymer
 • KEM (klima, energi og miljø)
 • Industriell digitalisering
 • Datasenter infrastrukturteknikk  (med forbehold om Nokut-godkjenning)

 

Søke elektronisk

Web for søking åpnes normalt i uke 1 hvert år og fristen for å søke er alltid 15. april. Søk gjerne elektronisk på www.vigo.no. Søkere uten norsk personnummer må henvende seg til opptakskontoret, po....@fagskoleopptak.no

 

Tidsfrister

Søknadsfrist:
Fristen for å registrere søknad på www.vigo.no er 15. april.

Frist for innsending av dokumentasjon:
Dersom du må sende inn dokumentasjon til oss, skal denne være skolen poststemplet/sendt den 15. april. 

Melding om opptak:
Melding om første opptak sendes ut pr e-post senest 18. mai. Frist for å svare på om man tar i mot eller ikke tildelt plass/ventelisteplass er 31. mai kl. 23:59, dersom du ikke svarer innen fristen vil du miste tildelt plass/ventelisteplass.
Det er mulig å forhåndsregistrere svar på www.vigo.no frem til 1. mai.

Suppleringsopptak:
Melding om suppleringsopptak (andre opptak) vil bli sendt ut pr e-post senest 6. juniFrist for å svare på tilbudet er 20. juni kl. 23:59.


Etter 22. juni overtar fagskolen opptaket, og kan (dersom det er ledige plasser) tildele plass helt fram til skolestart i august.

Opptakskrav


Publisert 21. desember 2017, oppdatert 21. desember 2018.