Ute etter en utdanning innen elkraft rettet mot fremtiden?

Da bør du velge Fagskolen Tinius Olsen!

Fra og med høsten 2016 har elkraftklassene ved Fagskolen Tinius Olsen deltatt i et pilotprosjekt i samarbeid med DSB, Nkom, NELFO, Norsk industri, Energi Norge og 3 andre fagskoler. Målet? En fremtidsrettet utdanning som tar dagens og morgendagens utfordringer i elektrobransjen på alvor.

Utgangspunktet for pilotprosjektet er et sterkt ønske fra elektrobransjen om å styrke fokuset på ekom i utdanningen av fagskoleingeniører innen elkraft. Prosjektet er godkjent av DSB og Nkom og i så måte sterkt forankret hos myndighetene.

Fagplanen Fagskolen Tinius Olsen underviser etter, er lagt opp slik at dersom du tar fagskoleutdanningen din i elkraft hos oss, vil du kunne bli godkjent som ekominstallatør så fremt du har ett års relevant praksis. Med andre ord: Du vil kunne få ordinært installasjonsertifikat i elkraft, slik fagskoleutdanning i faget normalt kan kvalifisere for, og i tillegg et ekstra sertifikat som ekominstallatør. Kort sagt: To installasjonssertifikater for "prisen" av ett.

Det er mange gode grunner til å velge en fagskoleutdanning etter vår pilotprosjektplan fremfor den ordinære fagskoleutdanningen innen elkraft. I tillegg til de tidligere nevnte sertifikatene vet vi at signalbehandling kommer mer og mer inn i alle bransjer, også i el.distribusjon, og vi som skole og elektrobransjen mener dette er et klokt valg for å få mer riktig kompetanse i bedriftene. At behovet er der, ser vi tydelig siden det er elektrobransjen sammen med DSB og Nkom som har tatt initiativet til dette pilotprosjektet.

Om det frister med en fremtidsrettet, bransjeforankret fagskoleutdanning innen elkraft, oppfordrer vi deg derfor til å søke hos Fagskolen Tinius Olsen.
- Ta sjansen, og øk kompetansen din.

 

Søknadsfrist: 15. aprilwww.vigo.no

Fordypningen har kode FTE53H for heltidsstudium og FTE53N for nettstudium.

For mer informasjon se våre nettsider


Publisert 27. januar 2017, oppdatert 21. desember 2018.