Bedrifter om fagskolen

Hvorfor fagskolen?

-Kongsberg Defence Systems har over mange år hatt stor glede av medarbeidere som kommer fra Fagskolen Tinius Olsen. Vi  ser at denne utdanningen representer en fin videreføring fra eksempelvis avsluttet fagutdanning, samt for de som fra tidligere har lang praksis innenfor fagområdet. Vi ser videre at Fagskolen også spiller en viktig rolle i å stimulere studentene til ytterligere teknisk utdanning etter at fagskolen er avsluttet, og flere av våre ingeniører og sivilingeniører har denne bakgrunnen, sier Hans Petter Blokkum, Direktør Business Support, Kongsberg Defence Systems ( 06.02.2013)

- Teknisk fagskole gir studentene kompetanse til å se helheten og sammenhengen. Dette gir dem et bredere perspektiv på sin egen jobb i forhold til bedriftens virksomhet, sier personal­sjef Roar Reiten hos Volvo Aero Norge på Kongsberg

- Det faglige innholdet i fagskoleutdann­ingen, hvor studentene får innsikt i fag som ­markeds­føring, økonomi og språk i tillegg til en teoretisk bakgrunn for et praktisk yrke de kjenner fra før, er veldig heldig, sier personal­sjef Roar Reiten. Dette gir dem et helhetssyn som verdsettes høyt i industrien. Det er ingen automatikk i at medarbeidere som velger å etterutdanne seg får nye stillinger i ­bedriften. Men opplærings­ansvarlig Anne Hystad og Roar Reiten er enige om at søkere med ­fagskoleutdanning står høyt på lista ved ­nyrekruttering.

Fagskolen samarbeider tett med lokale ­bedrifter. Besse Tollefsen, prosjektleder hos Bøhmer Entreprenør, påpeker at slikt ­samarbeid er verdifullt for begge parter.

- Vi driver en praktisk virksomhet, hvor langt over halvparten av medarbeiderne er ­hånd­­verkere. Ved nyrekruttering prioriterer vi helt klart søkere med fagskole­utdanning, sier Besse Tollefsen. Derfor er det også viktig for oss å kunne påvirke innholdet i utdannelsen.

- Det er viktig at bedriftens kompetanse består av en god kombinasjon når det gjelder ­utdannelse og erfaring. En dyktig håndverker som kan faget sitt og som har tatt ­videre­­utdanning på fagskolen, har fått et verdifullt ­teoretisk påfyll. Derfor er fagskolen et viktig ­rekrutteringsmiljø for oss.


Publisert 15. januar 2013, oppdatert 20. februar 2013.