Gebyrer for tjenester

Gjeldende fra 2.juli 2018

Tjenestesoversikt Pris
Bekreftelse fra skolen til nåværende studenter Gratis
Bekreftelse fra skolen til tidligere studenter 200
Rett kopi av vitnemål utstedt fra og med sommer 2000 200
Rett kopi av kompetansebevis utstedt  fra og med sommer 2000 200
Duplikat av vitnemål / kompetansebevis 1 000
Duplikat av studentkort 200
Utstedelse av nytt vitnemål med studiepoeng 1 000

Publisert 17. februar 2015, oppdatert 3. juli 2018.