Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. søkere som ikke er ferdig med læretida og som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

For detaljert informasjon om opptakskrav og poengberegning, se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen Tinius Olsen

 

Søkere med utenlandsk utdanning

Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk toårig teknisk fagskole.

Søkere fra land utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger. For mer informasjon se NOKUTs nettsider.

 

Søke elektronisk

Web for søking åpnes normalt i uke 1 hvert år og fristen for å søke er alltid 15. april. Søk gjerne elektronisk på www.vigo.no. Søkere uten norsk personnummer må henvende seg til opptakskontoret, po...@fagskoleopptak.no

 

Dokumentasjonskrav

  • All dokumentasjon skal lastes inn i www.vigo.no.  Fo mer informasjon, se www.fagskoleopptak.no 
  • Aktuelle vedlegg ( utdanning, praksis, sertifikater /sikkerhetskurs /autorisasjonspapirer, kopi av praksisattester, kopi av jobbattester).
  • Søkere med utenlandsk utdanning/praksis må alltid sende inn bekreftet kopi av vitnemål og praksisattester (oversatt til norsk av en offentlig godkjent /statsautorisert translatør).

Tidsfrister

Har du spørsmål, ta kontakt med fagskolen! Telefon: 31 00 80 75 / 31 00 73 50 eller e-post: ft...@bfk.no


Publisert 15. januar 2013, oppdatert 3. januar 2018.