Studentrådet

På skolen er det flere viktige råd og utvalg som er med på å styre skolehverdagen.

Studentrådet er samarbeidsorganet for studentene ved Fagskolen Tinius Olsen som arbeider for å opprettholde trivselen for den generelle student, både faglig og sosialt.

Studentene velger hver høst representanter til studentrådet ved fagskolen. Studentrådet er klassenes talerør overfor styret og rektor. Gjennom studentrådet kan klassene ta opp og legge fram saker som er av interesse. Studentrådet kan arrangere sosiale tiltak for studentene.

Studentrådet ved Fagskolen Tinius Olsen består av:

  • Studentrådsleder
  • Nestleder
  • Sekretær
  • Kasserer
  • Styremedlem
  • Representant for FTO i Studentsamfunnsstyret (Det øverste sosiale organet ved HSN, Høgskolen i Sørøst- Norge)

I løpet av året blir det arrangert diverse sosiale sammenkomster som er rettet mot studentene ved fagskolen, samtidig som det hele veien er mye som skjer i samarbeid med HSN.

Hvert år trengs det nye engasjerte studenter som har lyst til å være med på å skape en bra studietid for alle! Om dette virker interessant for deg som ny student, ta kontakt med Studentrådet, studentra...@gmail.com 

Fagskolestudentene har også etablert en egen landsdekkende studentorganisasjon (Organisasjon for Norske Fagskolestudenter ONF).


Publisert 15. august 2012, oppdatert 21. februar 2017.