Studentomtale

Fagskolen er for alle! Også for jenter! Ingvild Bjørkestøl fikk oppfylt drømmen sin med Fagskolen Tinius Olsen; trainee i USA - jobb som laborant!

http://twitter.com/buskerudfoldfylke https://www.facebook.com/buskerudfylkeskommune http://plus.google.com

Fagskoleportrett Invgvild BjørkestølPublisert 15. januar 2013, oppdatert 19. desember 2017.