Bredere og dypere forståelse rundt en byggeprosess

Olianne Heitmann Kviteberg, fordypning i bygg

Ved å ta denne 2-årige utdannelsen føler jeg at jeg har fått en mer bredere og dypere forståelse rundt hvilket arbeidet som må til i og rundt en byggeprosess. Vi har vært innom blant annet planlegging, evaluering, analyser, søknader, prosjektstyring, kontrakter, skissering, visualisering, kalkuleringer, presentasjoner og dokumentering, dette er bare en del av alt vi har lært. Jeg har fått en innsikt i flere forskjellige dataprogrammer som er meget positivt å ha kjennskap til når jeg skal ut i ny jobb.

Dette fagområdet er såpass bredt og omfatter så utrolig mye. De som tenker å gå videre på BIM linja, har muligheten til å fordype seg mer i tegning på fritiden sin hvis man selv ønsker dette. De som ønsker å gå videre og ta bachelor som bygningsingeniør har muligheten til å få hjelp og regne på flere konstruksjonsoppgaver hvis det er ønskelig. Lærerne har vært til stor hjelp så hvis du virkelig ønsker å satse og lære noe, så vil du gjøre dette på denne skolen. Vi har vært innom flere typer dataprogrammer og fått en masse nyttig lærdom utav disse.

Eksempler på programmer vi har vært innom:

  • Microsoft Project Manager for å lære å lage fremdriftsplaner.
  • Holte Smart Kalk for å kunne gjøre kalkuleringer rettet mot bygging av bolig.
  • Excel regneark for å lage oppsett, analyser og kalkuleringer i forhold til blant annet regnskap og økonomiske beslutninger.
  • Word for å kunne skrive blant annet rapporter, oppsummeringsnotater, møtereferater og lignende.
  • AutoCAD 2D for å tegne plantegninger og skisser i 2D.
  • Autodesk Inventor 3D for å tegne/visualisere i 3D.
  • PowerPoint for å lage en rekke presentasjoner i forskjellige former.
  • Sintef Byggforsk hvor jeg har fått innsikt i dagens lover, regler og retningslinjer som finnes i forhold til bygg.

Det er en masse å ta tak i så lenge du er villig til å lære!

I forhold til tidligere arbeidserfaring har jeg et fagbrev som glassfagarbeider, jeg har jobbet som håndlanger i en tømrerbedrift og har nå fått en mye bredere kunnskap innen bygg takket være fagskolen.

Jeg har fått flere henvendelser om at jeg er mer ettertraktet i arbeidslivet nå som jeg fullfører fagskolen. Slik situasjonen er i dag, har jeg allerede fått en jobb som jeg skal starte i så fort jeg er ferdig med skolen. Jobben jeg skal starte i byr på utfordringer i forhold til kunnskap om glass, byggverk, markedsføring, økonomistyring, lederferdigheter og kundebehandling. Her vil derfor mye av det jeg har lært på fagskolen komme godt med. Jeg har fått bedre selvtillit, føler at jeg står sterkere og virkelig kan bidra med min kunnskap til den nye jobben min i fremtiden.


Publisert 22. oktober 2014, oppdatert 9. juni 2016.