Målbevist rørlegger satser på KEM- studiet

Roland Lindenbeck jobber i dag ved den amerikanske ambassaden i Oslo. Han er oppvokst i Tyskland hvor han har tatt sin rørleggerutdannelse. Men det er i Norge han vil jobbe, selv om starten på den yrkesaktive karrièren i Norge har vært noe tung. Nå vil han tilegne seg enda mer kunnskap om VVS-faget.

Lindenbeck har nettopp begynt på KEM-linjen ved Fagskolen Tinius i Kongsberg. Dit skal han pendle siden han fortsatt vil bo i Oslo.
- Jeg kom inn på KEM-linjen ved fagskolen i Oslo i 2013, men av forskjellige jobbrelaterte årsaker valgte jeg å takke nei til plassen. Søkte på nytt i år, men denne gangen var antall søkere vesentlig større, og dermed vanskeligere å få plass. Vi som ikke kom inn, fikk derimot tilbud om plass i Kongsberg, noe jeg takket ja til, sier Roland Lindenbeck.
- Undervisningen i Kongsberg er mer tilrettelagt for nettundervisning, og etter et møte med assisterende rektor Ole Stevning ved Fagskolen ble jeg overbevist.

Fleksibelt studie ved Tinius
Undervisningen er en kombinasjon av nettbasert studium med fire weekend samlinger fra torsdag til lørdag, samt 10-12 fredagssamlinger i løpet av skoleåret. Fagskolen tilbyr studentene en konferanseplattform som gjør at man kan kjøre en konvensjonell time selv om ikke studentene er tilstede. Undervisningen foregår på et konferansesystem der hver lærer får utdelt et undervisningsrom, og hver klasse får utdelt grupperom. Når studenter og lærere kobler seg til konferansesystemet med mikrofon og kamera, har alle deltagerne toveis lyd- og bildesamband. Konferanseplattformen er da med på å muliggjøre undervisning, som om det skulle vært en konvensjonell time i et ordinært klasserom.

- Inntrykket av både skole, lærere og medstudenter lover veldig bra, påpeker Lindenbeck

Ønsker å vise at ting er mulig
- Målet med studiet er selvsagt å få en bred teoretisk plattform i faget som bidrar til mer forståelse og kunnskap, og forhåpentligvis kan bidra til at jeg gjør en bedre jobb. Språket er også en drivkraft, og i tillegg ser jeg på dette som en nøkkel til integrasjon. Ikke bare for meg, men også for samfunnet forøvrig, og hvis jeg kan være en slags rollefigur for andre som kommer hit til Norge for å jobbe, er det bra. Det er viktig at innvandrere som kommer til et flott land som Norge, kan tilpasse seg og bli integrert både sosialt og jobbmessig. Skal man skal stille krav til samfunnet, må man gi noe tilbake til samfunnet, forteller den engasjerte tyskeren. Les mer


Publisert 19. desember 2017, oppdatert 19. desember 2017.