Mulighet å få videreutdanning mens du er i jobb!

Nils Røer Thorsen, fordypning i elkraft

Jeg har valgt å ta nettstudiet i elkraft på Fagskolen Tinius Olsen for å få mer utdanning, og større valgmuligheter. Dette er viktig for å ha mulighet til å komme videre i systemet på lengere sikt. God arbeidsinnsats i fritida er et krav for å klare å gjennomføre nettstudiet, som kan tas i kombinasjon med full jobb. En må påberegne en god del selvstudier for å komme gjennom alle fagene. Mine beste fag er yrkesrelaterte fag innen elektro og automasjon, jeg trives også godt med prosjektjobbing. I undervisningen benytter vi blant annet fagprogrammer som Autocad, FEBDOK, Eldata, Sensio Studio, og andre programmerings-/ simuleringsverktøy (PLS, mikrokontroller, etc).

Jeg startet arbeidslivet mitt som automatiker på en papirfabrikk. Videre har jeg jobbet som skipselektriker, både utenriks og innen offshorebasert virksomhet med ROV fartøy, seismikk og borerigg. De siste årene på produksjonsskip (FPSO), og den siste tiden opp mot prosjekt og nybygg for nytt felt på norsk sektor. Hvis det ikke var mulighet for nettbasert studium, hadde jeg aldri hatt mulighet til videreutdanning. Så nettbasert studie er en kjempefin mulighet for de som ønsker en videreutdannelse, og som samtidig har tid, overskudd og pågangsmot for å fullføre.


Publisert 24. januar 2014, oppdatert 9. juni 2016.