Fagskolen er proff på nettundervisning!

Alf Jarle Helleland, fordypning i mekatronikk

Jeg har alltid tenkt at jeg skal ta videreutdanning på teknisk fagskole. Problemet var, at etter fagbrev og fulltidsjobb ble det vanskelig å gå tilbake til studentlivet uten inntekt. En teknikerutdanning vil ikke bare gi mer kompetanse, men også øke mulighetene for en lederjobb. En kamerat og jeg bestemte oss for et deltid-/nettstudium. På dette tidspunktet jobbet jeg i en industribedrift, som produserte en del automatiserte maskiner. Det falt da naturlig å søke fagutdanning innen mekatronikk, som gir både fordypning innen maskinfag og elektronikk. Vi undersøkte mulighetene, og fant at Fagskolen Tinius Olsen hadde det beste alternativet for oss, nemlig en nettbasert løsning som vi følte passet oss best. Fagskolen har en god kombinasjon av nettundervisning, samlinger på skolen og selvstudier, som gir mulighet for full jobb i tillegg. Nettundervisningen foregår på fastsatte tider om kveldene via videokonferanseplattformen Meetcon. Noen av de nettbaserte undervisningstimene blir det gjort opptak av, slik at vi kan se dem senere, men av erfaring blir dette sjelden gjort. Mine favorittfag er realfag og yrkesrettede fag, spesielt DAK-fagene med både 2D og 3D tegning har vært lærerike. Programmmene vi bruker er Autocad, Inventor, GX(pls programmering), LabView, FluidSim, MS office, Adobe Acrobat med flere. Kombinasjonen av et godt studieopplegg, god tilrettelegging og erfarne lærere gjør Fagskolen Tinius Olsen til en proff på nettundervisning. Vi har samlinger ca fire ganger i året, og selv om det blir lange dager med mye skolearbeid, blir det alltid tid til sosiale aktiviteter, og ikke minst er det et avbrekk i en ellers travel hverdag. Nettstudiet er selvfølgelig ikke noe som gjør seg selv, det krever selvdisiplin i forhold til å ta seg tid til skolearbeid på kvelder, og ikke minst utføre arbeidskrav til gitte frister. Det at fagskolen har fast oppsatte undervisningstimer på nettet, reduserer faren for å havne på etterskudd.


Publisert 24. januar 2014, oppdatert 9. juni 2016.