Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Fagskolen Tinius Olsen
Kontor
Fagskolen Tinius Olsen - Administrasjon
Stilling
Konsulent
Telefon
+4731007337
E-post
Olga.Ma...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser