Bygg og anlegg

Fagkolen Tinius Olsen tilbyr følgende fordypninger innenfor fagretning Bygg og anlegg:

Bygg

Utdanningen vil kvalifisere deg til jobber innen blant annet byggeledelse, konsulentvirksomhet,offentlig byggesaksbehandling eller selvstendig virksomhet. Studiet er utviklet i samarbeid med bransjeorganisasjoner og tilrettelagt i henhold til behovet for mellomledere innen byggenæringen. Arbeid med praktiske prosjektoppgaver er en viktig del av opplæringen. Prosjektene vil i stor grad være tverrfaglige og gjennomføres i nært samarbeid med næringslivet. Studiet vil gi deg det nødvendige grunnlaget for å få mesterbrev.

Anlegg

Utdanningen gjør deg kvalifisert for arbeid som anleggsleder eller prosjektleder. Du vil kunne arbeide med beregning, planlegging og koordinering av produksjon, innkjøp og personalressurser i anleggsprosjekter. I studiet vil du arbeide med alle typer anlegg i jord og fjell, både når det gjelder dimensjonering og drift. Du vil blant annet arbeide med landmåling og kommunalteknikk, med anbud og kalkulasjon, med geoteknikk og fjellarbeid og med anleggsdrift og prosjektstyring. Arbeidsformene vil være forelesninger, ekskursjoner/ bedriftsbesøk, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.


Publisert 8. januar 2013, oppdatert 20. april 2016.