BIM konstruksjon

Fordypning BIM Konstruksjon er en utdanning som skal dekke BA-næringens behov for fagpersonell som har en helhetlig forståelse av byggeprosess og har kunnskap til å kunne modellere bygninger og bygningskonstruksjoner med digitale modelleringsprogrammer. I framtiden vil det kreves at planlegging og prosjektering ivaretas tverrfaglig gjennom anvendelse av digital modellering innen arkitektur og BA næringen.

I sin videste forstand innebærer BIM en prosess som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale, tekniske og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. Ved å modellere, kjøre tverrfaglige sammenstillinger, analysere og simulere bygningsmodellene på prosjekteringsstadiet, kan man prosjektere raskere, og luke ut feil før noe i det hele tatt bygges, og de samme 3D-modellene kan brukes som kostnads- og byggeunderlag i byggefasen, og i innledende planfase danne grunnlag og dokumentasjon for tekniske og finansielle vurderinger, og senere markedsføring og salg. Med visualiserte, virkelighetsnære digitale modeller, plassert i en dertil hørende terrengmodell, har man det beste beslutningsgrunnlag for alle faser i et prosjekts levetidsperspektiv. Dette gir både høyere kvalitet og rimeligere prosjekter.

Etter fullført fagskoleutdanning kan kandidater utføre arbeidsoppgaver innenfor fagområdene 3D-modellering av bygningskonstruksjon/-installasjon og kvalitetssikring av digitale bygnings-/installasjonsmodeller. BIM innen bygg- og anleggsbransjen har forandret måten for hvordan dokumentasjon utarbeides.  Gode 3D-modeller er viktige for å kunne overføre informasjon effektivt fra de som prosjekterer, til de som skal utføre arbeidet. Internasjonale standarder som IFC sikrer at informasjon ikke går tapt i planprosessen mellom aktørene. BIM innebærer derfor en helhetlig tankegang der tverrfaglig modellering simuleres ved hjelp av datateknologi som 3D-modeller.


Publisert 8. januar 2013, oppdatert 26. november 2018.