KEM ( klima, energi, miljø), nettbasert

Utdanningen i KEM (VVS) gir opplæring i energi og miljø i bygg, vannbårne varme- og kjøleanlegg, sanitærprosjektering, ventilasjonsanlegg, elektro og automasjon, kundebehandling/IKT og prosjekt­gjennom­føring.

Med denne utdanningen er du godt kvalifisert til stillinger innen prosjektering, ­beregning og tegning, drift og vedlikehold av VVS-anlegg.

Studietiden

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. I mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uka på en konferanseplattform.


Publisert 8. januar 2013, oppdatert 18. april 2018.