Drift og sikkerhet, nettbasert

I fordypningsområdet "Drift og sikkerhet" er undervisningen rettet mot teknisk drift og vedlikehold av datanettverk og moderne informasjonssystemer. Hovedfokus er drift av små og mellomstore datanettverk – såkalte lokale nettverk – og drift av forretningskritiske datasystemer og e-handelsløsninger som innebærer kommunikasjon over store, gjerne globale, nettverk. Studiet gir også studenten et godt generelt grunnlag innen IKT. I løpet av studiet lærer man å bygge opp og drifte et moderne PC-basert datanettverk. Studenten gis kunnskap om drift av forretningskritiske datasystemer, fjerndrifting og informasjonssikkerhet

  • Drift av informasjonssystemer i nettverk.
  • Sammensetting og konfigurasjon av maskinvare og programvare slik at det tilfredsstiller organisasjonens behov.
  • Videreutvikling av systemer gjennom anskaffelse av ny maskin- og programvare.
  • Drift av krevende e-handels- og forretningsløsninger.
  • Programvaredistribusjon og fjerndrifting.
  • Informasjonssikkerhet utgjør en stor og viktig del av studiet. Både generelle prinsipper, teknologi og verktøy, og den organisatoriske siden ved informasjonssikkerhet inngår i studiet.

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. I mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uka på en konferanseplattform.


Publisert 27. januar 2016, oppdatert 18. september 2018.