Elektro

Fagkolen Tinius Olsen tilbyr følgende fordypninger innenfor fagretning elektro:

Industriell digitalisering

Automatiserte og digitaliserte løsninger, moderne teknologi, kvalifisert arbeidskraft og verdensledende kultur på organisering av arbeidslivet, er våre viktigste fortrinn i smart produksjon. Dette kreves i et stadig mer utfordrende og internasjonalt marked. 

Automatisering

Automatisering som fagområde har et sterkt tverrfaglig preg. Automatisering er høyteknologi anvendt i praksis, og således en disiplin i rask utvikling. En fagskoleingeniør innen automatisering må derfor ha både solid praksis og en til enhver tid oppdatert teoretisk utdanning for å kunne løse automatiseringsoppgaver innenfor sitt arbeidsområde. Fagskoleingeniører med fordypning i automatisering er kvalifisert for stillinger som konstruktører, arbeids-, drifts- og vedlikeholdsledere. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Elkraft

Elkraft er et vidt begrep som omfatter alt fra produksjon og fordeling til forbruk av elektrisk energi. Fag-området består av flere elementer, som lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m. En fagskoleingeniør innen elkraft må derfor både ha solid praksis og oppdaterte teoretiske kunnskaper. Fagskoleingeniører, med fordypning i elkraft og relevant praksis, er kvalifisert til å starte sitt eget elektrofirma som installatør. Rådgivende ingeniører, konstruktører, arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere og inspektører. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.


Publisert 8. januar 2013, oppdatert 12. oktober 2017.