Datasenter infrastrukturteknikk, heltid

Datasenterindustrien er inne i en global vekst- og konsolideringsfase. Enhetene blir større og mer spesialisert. Samtidig blir det flere av dem som følge av at markedet vokser hurtig. Datasenterbransjen etterspør arbeidstakere med en annen kompetanseprofil enn det som nå tilbys i utdanningsløpet. Per i dag eksisterer det ikke noe helhetlig formalisert utdanningstilbud i Norge rettet mot datasenter, verken på videregående-, fagskole- eller høgskolenivå. Fagområdet består av flere elementer som Prosess og energi med faglig ledelse, Sikkerhet og Data og nettverk. En fagskoleingeniør innen Datasenter infrastrukturteknikerer må derfor både ha solid praksis og oppdatert teoretiske kunnskaper.

Dette for å kunne løse oppgaver innenfor en teknologi som er fremtidsorientert og i stadig utvikling. Fagskoleingeniører med fordypning i Datasenter infrastrukturteknikerer og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som  arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere, inspektører, Serviceingeniører og rådgivende ingeniører. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole 

Studietiden

Heltidsstudiet er en 2-årig utdanning. Studentene følger en oppsatt timeplan disse 2 årene.


Publisert 21. desember 2017, oppdatert 27. juni 2018.