Elkraft, nettbasert

Elkraft er et vidt begrep som omfatter alt fra produksjon og fordeling, til forbruk av elektrisk energi. Fagområdet består av flere elementer som lysanlegg, varmeanlegg, enøk, linjebygging, dimensjonering av tekniske installasjoner i bygg, elektriske maskiner m.m. En fagskoleingeniør innen elkraft må derfor både ha solid praksis og oppdatert teoretiske kunnskaper.

Dette for å kunne løse oppgaver innenfor en teknologi som er fremtidsorientert og i stadig utvikling. Fagskoleingeniører med fordypning i elkraft og relevant praksis er kvalifisert til å ta installatørpapirener for oppstart av egen bedrift, samt at de er kvalifisert for stillinger som konstruktører, arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere og inspektører.

Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole 

Studietiden

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. I mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uka på en konferanseplattform.


Publisert 14. januar 2013, oppdatert 27. juni 2018.