Industriell digitalisering, nettbasert

Industriell digitalisering er et vidt begrep som omfatter datafangst og analyse for å få optimaliserte og fleksible prosesser. Fagområdet består av flere elementer som Tingenes Internett, Industriell intelligens og Autonome systemer og Agil Produksjon. En fagskoleingeniør innen industriell digitalisering må derfor både ha solid praksis og oppdatert teoretiske kunnskaper.

Dette for å kunne løse oppgaver innenfor en teknologi som er fremtidsorientert og i stadig utvikling. Fagskoleingeniører med fordypning i industriell digitalisering og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som  arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere, inspektører, serviceingeniører og rådgivende ingeniører. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Studietiden

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. I mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uka på en konferanseplattform.


Publisert 21. desember 2017, oppdatert 27. juni 2018.