Industriell digitalisering, heltid

Industriell digitalisering er et vidt begrep som omfatter datafangst og analyse for å få optimaliserte og fleksible prosesser. Fagområdet består av flere elementer som Tingenes Internett, Industriell intelligens og Autonome systemer og Agil Produksjon. En fagskoleingeniør innen industriell digitalisering må derfor både ha solid praksis og oppdatert teoretiske kunnskaper.

Dette for å kunne løse oppgaver innenfor en teknologi som er fremtidsorientert og i stadig utvikling. Fagskoleingeniører med fordypning i industriell digitalisering og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som  arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere, inspektører, serviceingeniører og rådgivende ingeniører. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Studietiden

Heltidsstudiet er en 2-årig utdanning. Studentene følger en oppsatt timeplan disse 2 årene.


Publisert 12. oktober 2017, oppdatert 27. juni 2018.