Studentsamskipnaden

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, som yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen.

SSN har følgende velferdstilbud:

  • Studentboliger
  • Barnehage
  • Spisesteder
  • Helserefusjon og sosialrådgivertjeneste
  • Støtte til sosiale tiltak
  • Det er lovfestet at hver stuested skal ha en studentsamskipnad, og studentene selv har mes å si i driften av SIBI.

 For mer informasjon se https://www.ssn.no


Publisert 8. januar 2013, oppdatert 18. desember 2018.