Bilteknikk, nettbasert

Samferdselssektoren er i sterk utvikling, og distriktspolitiske hensyn gjør at kjøretøyene blitt flere og større. Dette i sammenheng med økte krav til teknisk standard på kjøretøyene er med på å øke behovet for kvalitativt og kvantitativt vedlikehold av kjøretøyparken. Denne utviklingen setter høye krav til kompetanse, og har økt etterspørselen etter kvalifiserte medarbeidere som også har kunnskap innen økonomi, ledelse og markedsføring.

Utdanningen har som siktemål å møte bransjens behov for dyktige ledere og medarbeidere. Bilteknikker med fagbrev tilfredsstiller kompetansekravene til både teknisk og administrativ leder i en bilbedrift. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Studietiden

Nettbasert deltidsstudium er en 2-årig utdanning fordelt over 4 år. Studiene blir gjennomført som en kombinasjon av samlinger og kveldsundervisning. Det er fire samlinger i året der hver samling tilsvarer en full arbeidsuke. I mellom samlingene er det undervisning to kvelder i uka på en konferanseplattform.


Publisert 8. januar 2013, oppdatert 13. november 2018.