Maskinteknikk, heltid

Maskinteknikk er en fordypning som gir gode basiskunnskaper i en rekke viktige tekniske fag. Maskinteknikeren har kompetanse til å utvikle og vedlikeholde tilvirknings- og produksjonsprosesser som ivaretar kravene til miljø og kvalitet ifølge nasjonale og internasjonale standarder. Maskinteknikerens medvirkning i konstruksjon og utvikling av produksjonsprosesser skaper behov for nye og sammensatte kunnskaper. Utdanningen kvalifiserer til stillinger i privat og offentlig sektor. Fagteknikere med fordypning i maskinteknikk og relevant praksis, er kvalifisert for stillinger som konstruktører, arbeidsledere, driftsledere, vedlikeholdsledere og inspektører.

Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Studietiden

Heltidsstudiet er en 2-årig utdanning. Studentene følger en oppsatt timeplan disse 2 årene.


Publisert 14. januar 2013, oppdatert 13. november 2018.