Mekatronikk, heltid

Mekatronikk er et studium for å møte industriens behov innen elektromekaniske produkter. Begrepet mekatronikk innebærer en flerfaglig kompetanse innenfor maskinfag, elektrofag og informasjons-teknologi. Med en tverrfaglig bakgrunn vil du få en fleksibilitet som gir mange muligheter i arbeidslivet.

Utdanningen kvalifiserer til arbeid innenfor industrien, hvor ønske om større grad av automatisering er et viktig utviklingsområde. Fagskoleingeniør i mekatronikk kan løse oppgaver som produksjonsplanlegging, teknisk rådgivning, salg og markedsføring, service og vedlikehold, samt utvikle produkter og produksjons- metoder og prosesser. Mange benytter også teknisk fagskole som en plattform for å bli faglærer og instruktør i videregående skole.

Studietiden

Heltidsstudiet er en 2-årig utdanning. Studentene følger en oppsatt timeplan disse 2 årene.


Publisert 14. januar 2013, oppdatert 13. november 2018.