Norsk Reiselivsfagskole

Fagskolen Tinius Olsen etablerer Norsk Reislivsfagskole med studiested Geilo. Her vil du få en praktisk, yrkesrettet og relevant utdanning. Enten du har interesse for aktiviteter, kultur, mat, overnatting eller formidling har vi noe å tilby deg.

Det er et stort behov for reiselivsutdanninger i Norge. Geilo, som er en av landets største turistdestinasjoner, er et ideelt sted å starte opp reiselivsutdanninger. Denne regionen har til felles med mange regioner, stort potensiale.

Reiselivsaktørene er mange og uensartete, med en god blanding av store og små aktører, samt at Geilo er nummer fem med antall overnattinger i Norge, bare slått av de fire største byene.

I reiselivsmeldingen til regjeringen går det fram at andel ansatte med høyere utdannelse i reiselivsnæringen er betydelig lavere enn snittet av alle næringer i Norge. Reiselivsnæringen har ca. 150.000 ansatte og omsetter for over 70 milliarder kroner. I tillegg betyr næringen mye for å styrke kundegrunnlaget innen transport og overnatting, og skape et lokalt opplevelses- og kulturtilbud som også har betydning for lokalbefolkning og næringsliv, særlig på mindre steder. For å lykkes er kompetanseheving og utvikling et viktig element.

Regjeringen og Innovasjon Norge har bestemt at reiseliv skal være en av de fire hovedsatsingene som Norge nå står overfor. Regjeringen har også kommet med et omfattende strategidokument for satsing på reiseliv, med tre satsingsområder. Buskerud Fylkeskommune, reislivsaktører i regionen og Fagskolen Tinius Olsen har fulgt opp intensjonene ved å opprette Norsk reiselivsfagskole ved studiested Geilo, med to fagskoleutdanninger innen reiseliv.


Publisert 21. desember 2018, oppdatert 21. desember 2018.