Læremidler

Ved siden av tradisjonelle lærebøker benytter skolen seg av ulike former for digitale verktøy. Våre laber har ny, oppdatert og relevant programvare for de ulike studieretningene og vi bruker den digitale læringsplattformen It`s learning aktivt i undervisnings- og vurderingsarbeidet. I forbindelse med nettbaserte studier brukes virtuelle klasserom i meetcon som muliggjør lærer-studentkontakt til tross for store geografiske avstander.


Publisert 13. september 2012, oppdatert 20. april 2016.