Lærebøker 2016-2017

Pensumbøker er tilgjengelig på Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg. Kontaktinformasjon: brage-ko...@ssn.no| 3100 9783.

Heltidsstudenter /nettstudenter:

 

HMS-krav

Alle studenter som går på TIP må ha personlig verneutstyr: 

  • Vernesko
  • Vernebriller
  • Hørselvern

 Alle studenter som går på Bygg & anlegg må ha personlig verneutstyr ifm utplassering/bedriftsbesøk:

  • Vernesko


 

 


Publisert 22. juni 2016, oppdatert 27. oktober 2016.