Lærebøker 2018-2019

Pensumbøker er tilgjengelig på Brage studentbokhandel, Kirkegata 6, Kongsberg. Kontaktinformasjon: brage-ko...@ssn.no| 3100 9783.

Endringer

LØM-emnet (27.06.18)

Hjertnes, F. (2018) Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet. Bergen: Fagbokforl. ISBN: 9788245024609

Holan, M. & Høiseth, P. (2010) Økonomistyring. Oslo:NKI-forl. ISBN: 9788256271436

 

Realfaglige redskap (5.07.18)

Ekern, T. & Guldahl Ø. (2015) Matematikk for fagskolen. Oslo: NKI. ISBN: 9788256272730

Ekern, T. & Guldahl Ø. (2009) Fysikk for fagskolen. Oslo: NKI. ISBN: 9788256269518

 

Programmer

 

Lærebøker, heltidsstudenter /nettstudenter:

 

HMS-krav

Alle studenter som går på TIP må ha personlig verneutstyr: 

  • Vernesko
  • Vernebriller
  • Hørselvern

 Alle studenter som går på Bygg & anlegg må ha personlig verneutstyr ifm utplassering/bedriftsbesøk:

  • Vernesko

Publisert 25. juni 2018, oppdatert 15. august 2018.