Stipend og lån

Som student på Fagskolen Tinius Olsen kan du søke lån og stipend. Det er Lånekassen som avgjør om du er gyldig søker. Søknaden fylles inn elektronisk på nett.


Når kan jeg søke? 
Du må takke ja til skoleplass før du kan søke om stipend og/eller lån. Du kan ikke søke hvis du står på ventelisteplass, da må du vente til du har takket endelig ja til en skoleplass.

Søknadsfrister

15. november er søknadsfristen for utdanningstøtte for høstsemesteret 2016.

15. mars er søknadsfristen for utdanningsstøtte for vårsemesteret 2017.

Hvor kan jeg søke?

Så snart du har fått studieplass, kan du søke om stipend og lån. Alle må søke på nett. Gå til søknaden om stipend og lån på Dine sider. Du logger inn med BankID eller MinID.

Utbetaling til studenter i Norge

Første utbetaling overføres når oppmøte, kontonummer og avtale om støtte er ok. Registrering av studentenes frammøte på skolen skjer første skoledag.  Utbetalingen skjer tidligst ved semesterstart. Er du usikker på når du kan forvente å få første utbetaling, finner du oppdatert informasjon på lanekassen.no.

Studieprogresjon

Lånekassen gir deg støtte ut fra hvor mange fag, årstimer eller studiepoeng du oppgir at du skal ta. Du blir forsinket hvis du består mindre enn du har fått støtte til.  Er du mer enn 60 studiepoeng eller tilsvarende forsinket, får du ikke stipend eller lån. Dette gjelder både ved fulltids- og deltidsutdanning. For mer informasjon, se lanekassen.no.

Utbetaling den 15. hver måned

Lån og stipend fra Lånekassen utbetales normalt den 15. hver måned. Faller den 15. på en lørdag, søndag eller helligdag, utbetales pengene siste virkedag før den 15. 

Kan jeg miste retten til stipend?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i stipendsøknaden din kan du miste retten til stipend. Det samme gjelder hvis du har mer enn 20 dager ureglementert fravær per termin. Vær klar over at skolen plikter å melde inn dette til Lånekassen. 

Hvis du endrer eller avbryter utdanningen din vil også utbetalingene enten endres eller opphøre.


Publisert 15. januar 2013, oppdatert 29. september 2016.