Studiekostnad

 

Utdanning ved Fagskolen Tinius Olsen er gratis.

Skolemateriell som bøker og kopiering, må du dekke selv. Studier ved Fagskolen Tinius Olsen er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Nettstudier har et særutlegg som dekker spesielle faglisenser. 

Studiekostnad:

Avgifter Høstsemester 2017 Vårsemester 2018 Høstsemester 2018 Vårsemester 2019

Semesteravgift

525 575 575 *

Særutlegg, nettstudenter

4500
5000
5000

Særutlegg, 3.og 4. kl. KEM studenter/deltid

2600
3100
 

Særutlegg, 4. kl. KEM studenter/deltid

    3100  

 

* Med forbehold om endringer.

Studentlisens for dataprogrammer vil komme i tillegg (er avhengig av klasser).


Publisert 17. februar 2015, oppdatert 15. juni 2018.